Les classes de IOGA IYENGAR® s’organitzen segons el nivell d’experiència del practicant corresponent als anys de pràctica regular. És imprescindible començar pel nivell 1 si no s’ha practicat mai aquest sistema de ioga. Les classes segueixen un programa clar i progressiu que evoluciona durant el curs.

HORARI WEB

Actualment a causa del Covid-19 s’ha implementat la modalitat de classes en línia via Zoom. Quan el centre no es veu obligat a tancar per les restriccions, les classes tot i ser presencials, s’ofereixen en línia simultàniament.

Hi ha persones que per raons de seguretat prefereixen practicar i quedar-se a casa, d’altres que per qüestions de PCR positius a la feina o a les escoles han de passar per un període de quarantena. La opció en línia facilita i afavoreix que el ioga arribi a casa i que no es perdi la continuïtat i la regularitat que demana la pràctica.

La única classe de l’horari que no s’ofereix en línia és la classe dels divendres a les 10h, aquesta classe només s’ofereix en presencial. Totes les altres s’acullen a les dues modalitats.

LOGO